Sumažinus verslo priežiūros institucijų skaičių, laimės ir vartotojai, ir verslininkai

0
235

verslasNuo kitų metų sausio 1 d. dvi verslą prižiūrinčios institucijos – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – bus konsoliduotos į vieną įstaigą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT).

Tokias įstatymų pataisas priėmė Seimas.

„Konsolidavus šias dvi institucijas į vieną, vartotojams būtų paprasčiau ginti savo teises, nes šiandien nagrinėjant vartotojų ir verslininkų ginčus ar tiriant pažeidimus persipina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos funkcijos. Tokia reforma palanki ir verslininkams, kadangi pažeidimų nagrinėjimo ir jų konsultavimo procesai bus spartesni”, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Abi šios institucijos yra įtrauktos į bendrus procesus rinkos priežiūros ir vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimų srityse, todėl tarp jų vyksta nuolatinis susirašinėjimas, kuris ilgina administracinius ir ginčų sprendimo procesus, neefektyviai naudoja darbuotojų išteklius ir didina administracinių ir ginčų sprendimų procedūrų administracinius kaštus. Vartotojai ir verslininkai yra priversti atskirai gilintis į šių institucijų kompetenciją ir bendrauti su skirtingomis institucijomis skirtinguose proceso etapuose.

Konsoliduota institucija centralizuotai atliktų ir bendrąsias funkcijas (veiklos planavimas, personalo administravimas, finansinių išteklių apskaita ir ataskaitų rengimas ir kt.) bei turėtų teritorinių padalinių tinklą, kurį sudarytų sujungti VVTAT ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos teritoriniai padaliniai. Konsolidacijos proceso metu planuojama mažinti pareigybių, vykdančių bendrąsias funkcijas, ir vadovaujančių pareigybių skaičių.

Šiuo metu ne maisto produktų priežiūrą atlieka Valstybinė ne maisto prekių inspekcija. VVTAT pavesta koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių produktų saugą, įgyvendinimą, atlikti produktų saugos priežiūros duomenų analizę pagal jai priežiūros institucijų teikiamą informaciją, skelbti informaciją apie iš rinkos šalinamus pavojingus produktus, pagal priežiūros institucijų pateiktus patikrinimų protokolus nagrinėti ir skirti nuobaudas už teisės aktų pažeidimus.

VVTAT taip pat atlieka vartotojų ir verslininkų ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimą. Ginčų nagrinėjimo proceso metu VVTAT nuolat bendradarbiauja su Valstybine ne maisto produktų inspekcija, kuri teikia išvadas dėl vartotojų ir verslininkų ginčų objektų.

Sergejus Tichomirovas
Teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams