Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Balandis – švaros ir tvarkos mėnuo

joniskis          Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,  siekdama užtikrinti viešųjų ir privačių teritorijų gaisrinę saugą, ragina minėtų teritorijų savininkus, valdytojus, naudotojus ar kt. imtis atitinkamų priemonių ir primena pagrindinius Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus:
– įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat gyvenamųjų ir sodininkų bendrijų pastatų teritorijas išvalyti, nušienauti, gamybos, augalinės kilmės atliekas, šiukšles laikyti tik tam skirtose vietose;
–    privažiavimo kelius ir priėjimus prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių atlaisvinti, o tarpus tarp statinių neužkrauti;
–    degias medžiagas ir tarą ne sandėliuoti ant rampų ir prie įmonės, įstaigos ar organizacijos statinių arčiau kaip 2 m;
–    į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius nepilti sprogių ir degių produktų, užterštų gamybinių nuotekų;
–    išvalyti gaisrui gesinti skirtus vandens rezervuarus ir kitus vandens šaltinius (pašalinti  šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus);
–     kontroliuoti, kad iš gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijų reguliariai būtų šalinamos šiukšlės ir kitos degios atliekos.

Šiaulių APGV Joniškio PGT VPP poskyrio informacija

Joniškio.info

123456