Joniškio gyventojai pasisako už alkoholio vartojimo draudimą masinių renginių metu

0
171

Sausio 28–vasario 19 dienomis Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius vykdė gyventojų apklausą dėl masinių renginių organizavimo be alkoholinių gėrimų. Gyventojai interneto svetainėje buvo kviečiami atsakyti į klausimą „Ar manote, kad reikia uždrausti vartoti alkoholinius gėrimus masinių renginių metu?“. Jeigu atsakymas teigiamas, respondentų dar buvo prašoma konkrečiai įvardyti renginius, kurių metu, jie mano, reikėtų uždrausti vartoti alkoholį.

Apie interneto svetainėje patalpintą aktualų klausimą visuomenė buvo informuota ir kviečiama pareikšti savo nuomonę laikraštyje „Sidabrė“ (2016 m. sausio 30 d. Nr. 8 (9451)).

Per apklausos vykdymo laikotarpį savo nuomonę savivaldybės interneto svetainėje pareiškė 69 respondentai. Taip pat vienos rajono kaimo bendruomenės susirinkimo metu buvo padalyti lapeliai, kuriuose susirinkusieji išreiškė savo nuomonę tuo klausimu (gauta 16 atsakymų).

grafikasSusumavus visus gautus atsakymus, rezultatai tokie: 75 proc. (40 internetinės apklausos dalyvių ir 11 bendruomenės narių, 1 atsakymas gautas el. paštu) atsakė „Taip“ ir tvirtina, kad reikia uždrausti vartoti alkoholinius gėrimus masinių renginių metu, o 23 proc. (12 internetinės apklausos dalyvių, 4 bendruomenės nariai) pasisako už tai, kad alkoholį vartoti nebūtų draudžiama masinių renginių metu (Žr. 1 pav.).

„Ar manote, kad reikia uždrausti vartoti alkoholinius gėrimus masinių renginių metu?“

 

Dalis respondentų, pasisakę už tai, kad reikia drausti alkoholio vartojimą, įvardijo konkrečius renginius, kurių metu tai reikėtų daryti. Dažniausiai minima Joniškio miesto dienos šventė ir Žagarės vyšnių festivalis (atitinkamai 15 ir 13 asmenų minėjo šias šventes), taip pat respondentai atsakyme įrašė kaimo bendruomenių festivalį Kirnaičiuose, rajono Meno (dainų) šventę, Žemės ūkio mokyklos organizuojamas muges, „Superfiestos“ šventę, Jonines.

Du respondentai atsiuntė savo nuomonę elektroniniu paštu. Viename teigiama, kad uždrausti vartoti alkoholį reikėtų Joniškio miesto dienos ir Žagarės vyšnių festivalio metu, kitame laiške tvirtinama, kad savivaldybė neturėtų suteikti paramos tiems renginiams, kuriuose bus vartojamas alkoholis. Asmuo pataria, kad prašymo formoje dėl leidimo išdavimo galėtų būti įrašyta sąlyga, jog organizatoriai kontroliuos, kad renginio metu nebūtų vartojamas alkoholis. Renginio organizatoriai ir turėtų atsakyti už dalyvius. Užfiksavus alkoholio vartojimo atvejus, kitais metais galėtų būti neišduodamas leidimas organizuoti renginį.

Į visuomenės nuomonę bus atsižvelgiama rengiant Tarybos sprendimo projektą.

Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija