Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Jaunimui atėjo laikas veikti

jaunimuiPastaruoju metu masinėse žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinklalapiuose gana plačiai eskaluojama jaunimo politikos tema, tačiau kažin ar visi supranta jos reikšmę. Pasak naujai išrinkto Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ prezidento Artūro Rimkevičiaus, iš tiesų jaunimo politika apima labai platų lauką, kuris neapsiriboja švietimu, ugdymu, kultūra, sportu. Kokios jaunimo politikos aktualijos šiuo metu yra ryškiausios, kokie ateities planai ir perspektyvos laukia jaunimo sąjungos, pasakoja Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ prezidentas Artūras Rimkevičius.

– Esate naujai išrinktas Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ prezidentas, kodėl nusprendėte eiti šias pareigas ir kaip manote, ką galite duoti Joniškio jaunimui?

Mano pirmas susitikimas su jaunimu įvyko šių metų sausio mėnesį, kada Joniškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorės Erikos Šivickaitės kvietimu dalyvavau savivaldybėje vykusiame pasitarime. Jame dalyvavo jaunimas, kultūros darbuotojai. Ten pamačiau daug aktyvių ir perspektyvių jaunuolių.

Pasinaudodamas proga, pasiteiravau jaunimo, kokios veiklos jie pasigenda, ko pirmiausia reikia jaunam žmogui, gyvenančiam Joniškio mieste ir rajone. Tada užvirė diskusija, kalbėjome apie jauno žmogaus poreikius, kėlėme užimtumo klausimus ir ieškojome jų sprendimo būdų. Kitą dieną sulaukiau savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės skambučio. Ji pasakė, kad po susirinkimo į kabinetą atėjo grupė jaunuolių, kurie pranešė, kad bus skelbiami jaunimo sąjungos prezidento rinkimai. Jie pageidavo, kad tapčiau sąjungos nariu ir informavo, kad rinkimų metu bus keliama mano kandidatūra. Ilgai svarsčiau, ar turėsiu laiko dalyvauti visuomeniniame gyvenime, ar pateisinsiu jaunų žmonių lūkesčius.

Galų gale priėmiau sprendimą – tapau sąjungos nariu ir dalyvavau organizuotuose jaunimo sąjungos prezidento rinkimuose. Jaunimas išreiškė laisvą valią, o aš tapau jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ prezidentu. Ilgą laiką nevyko darbas su jaunimu, nei vienas politikas nekuravo šios srities, todėl esant laisvai nišai, aš ėmiausi kuruoti jaunimo organizacijų veiklą. Žinoma, dar nesu registruotas prezidentas, nes vis pritrūksta laiko apsilankyti Registrų centre, pas notarus. Tačiau artimiausiu metu tai padarysiu.

Sakoma, kad žmogui reikia duoti meškerę, kuria jis pasigautų žuvį. Taigi, bendradarbiaudamas su rajono savivaldybe, jaunimo reikalų koordinatore, verslininkais, aš bandysiu jaunimui suteikti galimybes ir perspektyvas, o savo planus jie turės įgyvendinti patys. Jauni žmonės turi mokėti pakovoti už save, išmokti siekti ir pasiekti tikslų, įsitvirtinti gyvenime, nes tik socialiai stipri ir pilietiška visuomenė yra stabilios valstybės pagrindas.

– Ar esate tik jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ prezidentas, ar turite ir kitų pareigų?

Dirbu pardavimų vadovu uždaroje akcinėje bendrovėje „Joniškio agrochemija“, esu Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys.

– Kaip organizuojate savo veiklą, kokių tikslų esate užsibrėžęs, kurie būtų naudingi „Apskritam stalui“?

Visada mano gyvenime darbas užėmė didelę vietą. Jei man yra pavestos vienos ar kitos pareigos, užduotys, stengiuosi jas atlikti nepriekaištingai. Didelę laiko dalį skiriu darbui su jaunimu. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Joniškyje, jaunimas susiduria su nedarbo problema. Sąjungos susirinkimuose su nariais dažnai apie tai kalbame. Šiuo metu yra rengiama jaunimo nedarbo mažinimo programa. Jos projektas bus teikiamas Joniškio rajono savivaldybės tarybai. Žiūrėsime, kokios galimybės Joniškyje bent kiek sumažinti jaunimo nedarbą.

Džiaugiuosi, kad šių metų vasario mėnesį savivaldybės taryboje buvo patvirtinta savivaldybės jaunimo politikos koncepcija. Tai vienas iš pagrindinių dokumentų, kuris užtikrins jaunimo politikos plėtrą rajone. Vienas iš pagrindinių tikslų – jaunimo centro steigimas. Tokiuose centruose yra planuojama ir vykdoma veikla, atsižvelgiant į jaunimo poreikius. Centrai dirba ir savaitgaliais, kada jaunimas ypatingai neturi kur praleisti savo laisvalaikio. Jaunimui būtų suteikta kryptinga veikla ir saugaus laisvalaikio praleidimo galimybės, savirealizacijos erdvė, jaunų žmonių integracija į visuomeninį, socialinį, ekonominį ir politinį rajono gyvenimą.

Sustiprėtų ir jaunimo nevyriausybinės organizacijos, neformalios grupės. Jos galėtų aktyviai veikti jaunimo centro patalpose. Būtų centralizuotai kuriami tarpžinybiniai ir tarpsektoriniai tinklai teritoriniu principu. Tokie jaunimo centrai veikia kitose Lietuvos savivaldybėse. Jaunimo centro reikia ir Joniškiui. Gavome patalpas M. Slančiausko gimnazijoje, kuriose galės rinktis jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ nariai ir neformalios jaunimo grupės, priklausančios sąjungai. Tačiau tokių patalpų nepakanka kokybiškai jaunimo veiklai vykdyti. Ateityje reikės pagalvoti apie didesnes patalpas.

Kartu su rajono savivaldybe sudėliojome jaunimo politikos plėtros prioritetus, dabar beliko juos įgyvendinti.

– Pristatykite „Apskrito stalo“ veiklą. Kokie žmonės yra laukiami sąjungoje?

Daugelyje Lietuvos miestų veikia jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritieji stalai“. Pagrindinė jų funkcija – vienyti ir atstovauti jaunimo organizacijoms, neformalioms grupėms, kai kur ir politinėms jaunimo organizacijoms. Esu kategoriškas vienu klausimu. Ateidamas į jaunimo sąjungą pasakiau, kad pakeisiu organizacijos įstatus ir vadovaujantis jais narystės sąjungoje neturės nei viena politinė jaunimo organizacija. Nesu nusistatęs prieš tokias organizacijas, tačiau artėjant LR Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimams prasideda konkurencija tarp įvairių partijų.

Į tą politinę kovą yra įtraukiami ir jauni žmonės. To neturėtų būti visuomeniniame sektoriuje. „Apskritas stalas“ prisideda prie jaunimo politikos įgyvendinimo – rūpinasi jaunimo užimtumu, sprendžia jaunimo nedarbo problemas, ugdo lyderius, pilietiškas, kūrybiškas asmenybes, skatina savanorystę, užtikrina kitų organizacijų veiklą, gina jų interesus. Be šių pagrindinių veiklų yra ir kitos. Organizacija vienija ne tik juridinius, bet ir fizinius asmenis.

Pagal įstatymą jaunas žmogus yra nuo 14 iki 29 metų. Tačiau su tėvų sutikimu laukiame ir jaunesnių nei 14 metų jaunuolių. Tam tikra dalis asmenų, vyresnių nei 29 m., gali tapti sąjungos nariais. Kaip minėjau, nariais gali tapti juridiniai asmenys, registruoti ir veikiantys Joniškio rajone. Laukiame aktyvių ir nelabai aktyvių jaunimo atstovų, nes juk ne visi gali būti lyderiais. Kai kuriems reikia laiko, žinių apie jaunimo politiką, kad galėtų patys savarankiškai veikti.

– Kiekvienais metais vis daugiau jaunuolių emigruoja. Jie išvyksta studijuoti ir lieka didžiuosiuose miestuose arba išvyksta iš šalies. Net ir dirbantis jaunimas nepasilieka Joniškyje. Kaip reikėtų spręsti jaunimo emigracijos problemą?

Manau, kad rajono politikams jaunimas ir jo interesai turėtų būti tarp prioritetų. Tokiu atveju reikėtų koreguoti savivaldybės strateginį veiklos planą, jaunimo politikos programą išskirti kaip atskirą, o ne išskaidyti po visas veiklos programas. Dabar jaunimo politika yra 11 programoje (didžioji dalis priemonių yra susietos su jaunimo politikos įgyvendinimu), tačiau ją reikėtų papildyti tokiomis priemonėmis kaip jaunimo įdarbinimas, būsto įsigijimas lengvatinėmis sąlygomis, jaunimo centro kūrimas, stipendijos gerai besimokantiems studentams su sąlyga po studijų grįžti į Joniškį ir kt.

Kada gimtajame mieste jauniems žmonėms bus sukurtos sąlygos gyventi, dirbti, rūpintis savo šeima, tada bent maža dalis jaunų žmonių liks Joniškyje. Šiuo klausimu yra dirbama, pasiūlymai bus teikiami savivaldybės vadovams ir tarybos nariams.

– Ko, Jūsų manymu, reikia Joniškio jaunimui? Veiklos, renginių, galimybių išreikšti save?

Pirmiausia reikia darbo, reikia sutvarkytų sporto aikštynų, jaunimo centro. Norėčiau, kad jaunimas ateitų į savivaldybės tarybą ir taip atstovautų žmonių interesams, pasirūpintų kiekvienu rajono gyventoju. Jaunų protų, idėjų visada reikėjo ir reikės. Ilgą laiką į jaunimo reikalus buvo žiūrima kaip į žaidimą smėlio dėžėje. Atėjo laikas keisti požiūrį.

Nors pats esu savivaldybės tarybos narys, tačiau man įstrigo vieno jaunuolio pasakyti žodžiai „jūs nesirūpinate mumis – mes pasirūpinsime jumis“. Tada supratau, kad atėjo laikas jauniems žmonėms gyventi geriau, o mūsų – tarybos narių pareiga yra jiems padėti. Vadovaudamasis mintimi, kad jaunimas yra mūsų ateitis, bandau suburti rajono politikus bendram tikslui ir darbui jaunimo labui. Kol kas sekasi gerai, politikai noriai prisideda prie idėjų įgyvendinimo. Kol bus komanda, žvelgianti į vieną tikslą, tada ir siekiamybės virs realybe.

Kalbino Ieva Paulauskaitė

Joniškio.info

(Visited 48 times, 1 visits today)
123456