Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Išsirinkime gražiausia Joniškio rajono sodyba

sodybaJoniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta vertinimo komisija organizuoja gražiausių, geriausiai tvarkomų sodybų apžiūrą.

Konkursinėje apžiūroje gali dalyvauti viensėdžių, kaimų, miestelių ir miestų sodybų savininkai, sodų sklypų savininkai ir naudotojai, turintys gyvenamuosius namus juose (jiems sutikus). Norą dalyvauti konkurse gali išreikšti patys sodybų šeimininkai, kreipdamiesi į savo seniūnijas ne vėliau kaip iki gegužės 15 dienos.

Pagrindiniai konkurso tikslai yra skatinti Joniškio rajono gyventojus puoselėti savo sodybų ir jų aplinkos, kraštovaizdžio tvarkymo ir gražinimo tradicijas, ugdyti gyventojų kūrybingumą ir norą išradingai tvarkyti sodybas ir jų kraštovaizdį, ugdyti vertybę tausoti ir saugoti gamtą, jos išteklius ir skleisti gerus sodybų tvarkymo pavyzdžius, puoselėti kraštovaizdžio tvarkymo tradicijas, skatinti tradicinių želdinių ir augalų sodinimą, reikiamą jų priežiūrą ir tvarkymą, skatinti sodybų etnografiniams regionams būdingų bruožų saugojimą: tradicinę sodybų planinę struktūrą, mažosios architektūros savitumą.

Konkursinės apžiūros kategorijos:

• miestelių, kaimų ir viensėdžių sodybų;

• miesto sodybų ir sodų su gyvenamaisiais namais sklypų.

Sodybos vertinamos 100 balų sistema pagal šiuos kriterijus:

• sodybos planinė struktūra: atskirų sodybos elementų (pastatų, sodo, daržo, gėlynų, žaliosios vejos, poilsio zonų, aikštelių) išdėstymas – iki 20 balų;

• visos sodybos originalumas, derėjimas su aplinka, mažosios architektūros elementų (šulinių, vandens telkinių, tvorų, vartų, vartelių, žaidimų aikštelių, kryžių, koplytstulpių, skulptūrų, kt. puošybos elementų) įrengimas, jų tarpusavio suderinamumas, vieningas stilius – iki 30 balų;

• želdinių ir augalų (sodo, daržo, gėlyno) įvairovė ir jų derinimas, praktinė funkcija, sutvarkymas ir priežiūra – iki 20 balų;

• sodybos švara, ūkinės dalies (buitinių atliekų, mėšlo, srutų laikymo, komposto duobių, naftos produktų talpyklų ir dujinių įrenginių, tualetų, technikos laikymo) tvarkingumas – iki 20 balų;

• sodybos prieigų tvarkymas – bendro naudojimo teritorijų (gatvių zonų, pakelių, miškelių, pamiškių, vandens telkinių, pakrančių) priežiūra – iki 10 balų.

Konkursinės apžiūros nugalėtojomis pripažįstamos tos sodybos, kurioms komisija skiria daugiausia balų. Kiekvienoje kategorijoje išrenkamos ne mažiau kaip po tris gražiausiai tvarkomos sodybos.

2011–2014 m. gražiausios Joniškio miesto ir Joniškio rajono sodybos konkursinei apžiūrai neteikiamos.

Konkursinės apžiūros nugalėtojai – gražiausių sodybų savininkai, apdovanojami mero padėkos raštais ir pagerbiami iškilmingoje aplinkoje 2015 metų Joniškio miesto šventės atidarymo metu, liepos 4 dieną.

Konkursinės apžiūros nuostatai skelbiami Joniškio r. savivaldybės interneto svetainėje prie skelbimų.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

(Visited 550 times, 1 visits today)