Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Joniškio rajone prasideda kasmetinė traktorių techninė apžiūra

traktoriusTechninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, atlikdamas juridiniams bei fiziniams asmenims priklausančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę apžiūrą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtinta Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros tvarka (su pakeitimais padarytais 2015 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D191).

Techninė apžiūra yra privaloma visiems registruotiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms (traktoriams, traktorių bazėje sukonstruotoms savaeigėms mašinoms, savaeigėms žemės ūkio, kelių tiesimo, miškų, komunalinio ūkio darbuose naudojamoms mašinoms, taip pat jų krovininėms priekaboms ir puspriekabėms, savadarbėms priekaboms ir puspriekabėms, medvežės priekaboms, cisterninės priekaboms, savikrovės priekaboms, srutvežiams, prikabinamosioms platformoms ir krovininių transporto priemonių priekaboms, eksploatuojamoms su traktoriais).

Vadovaujantis registravimo taisyklėmis galima neregistruoti tų traktorių, priekabų, kitų įrengimų, kurie naudojami sandėliuose, karjeruose, fermose ar kitose uždarose teritorijose. Taip pat neregistruojama kita traktoriais ir savaeigėmis mašinomis tempiama žemės ir miškų ūkio technika ar agregatai. Neregistruojami ir mėšlo kratytuvai, trąšų barstytuvai ir purkštuvai, todėl minėtoms priemonėms techninė apžiūra neatliekama, tačiau, jeigu su jais išvažiuojama į kelią, eismo taisyklių reikalavimus turi atitikti ir jie.

Atkreipiame dėmesį, kad šiemet Techninių apžiūrų tvarkos taisyklės papildytos dviem naujais punktais:

„Jeigu techninė apžiūra atliekama likus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos ir nustačius, kad traktorius yra techniškai tvarkingas, kitos techninės apžiūros galiojimo laikas nurodomas skaičiuojant nuo techninės apžiūros talone nurodytos datos“.

„Tais atvejais, kai pasibaigus techninės apžiūros galiojimo laikui atlikti kitą techninę apžiūrą nėra galimybės, kita techninė apžiūra gali būti atlikta vėliau, tačiau per 10 darbo dienų po talone nurodytos dienos imtinai“.

Technika jau registruojama apžiūrai pagal grafiką – kovo, balandžio, gegužės, birželio ir rugsėjo mėnesiais bus važiuojama į seniūnijas jos atlikti po du tris kartus. Visas techninių apžiūrų grafikas skelbiamas Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt/Gyventojams/Techninių apžiūrų grafikas. Dėl detalesnės informacijos ir registracijos atlikti techninę apžiūrą, prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, 311 kabinetas, telefonas (8 426) 51 080, mobilus telefonas 8 686 49 562.

Žemės ūkio skyriaus informacija

(Visited 827 times, 1 visits today)